EKO-POL Poland - Recykling opakowań PET

Technologia

Recykling opakowań PET odbywa się według ścisłych procedur. Przy użyciu nowoczesnych urządzeń produkujemy około 150 ton gotowego recyklatu miesięcznie.

W pierwszym etapie bardzo dokładnie selekcjonuje się materiał od ewentualnych zanieczyszczeń.

PET - politereftalan etylenu, ang. Polyethylene terephthalate

Zmielony materiał jest następnie intensywnie płukany dużą ilością wody skąd trafia na system separacji.

Zasadnicze mycie to kolejny proces recyklingu po którym następuje kolejny proces separacji przy użyciu cyklonów. Odwirowany materiał trafia do suszenia który jest ostatnim etapem technologicznym.


© EKO-POL 2007 | webdesign: centrum internetowe