EKO-POL Poland - Recykling opakowań PET

Właściwości i historia tworzywa

PET - politereftalan etylenu, ang. Polyethylene terephthalate

....Wyrzucane w ciągu roku butelki z politereftalanu etylenu (PET), ustawione jedna na drugiej - jak wyliczyli Anglicy - utworzą wieżę o wysokości 28 mln km (73-krotna odległość Ziemia - Księżyc)!....

PET to poliester kwasu tereftalowego i glikolu etylenowego. Jest to związek wielkocząsteczkowy (polimer) o budowie liniowej otrzymywany w reakcji polikondensacji. W jej wyniku powstaje tworzywo termoplastyczne o licznych i różnorodnych zastosowaniach.

PET - politereftalan etylenu, ang. Polyethylene terephthalate

PET ma następujące cechy:

Wśród tworzyw sztucznych politereftalan etylenu wyróżnia się dużą gęstością (ułatwia to jego wyodrębnianie z mieszaniny tworzyw), wysoką odpornością mechaniczną, chemiczną i termiczną oraz szczególnymi właściwościami optycznymi.

Ze względu na swoje właściwości PET jest popularny i powszechnie stosowany jako materiał opakowaniowy, m.in. na butelki do napojów, w przemyśle włókienniczym i konstrukcyjnym.

Ogromny wzrost zużycia opakowań jednorazowego użytku, a w szczególności butelek PET stwarza problemy środowiskowe. Obecnie na świecie składowanych jest 73% odpadów z tworzyw sztucznych, zdecydowaną większość z nich stanowią opakowania. Dlatego najważniejszą metodą pozwalającą ograniczyć zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi jest ich recykling.


© EKO-POL 2007 | webdesign: centrum internetowe